Kategorie
alpinistyka przemysłowa

Malowanie przeszkodowe obiektów wysokich

Malowanie przeszkodowe inaczej zwane malowaniem ostrzegawczym wykonuje się w celu dziennego oznakowania przeszkód lotniczych. Tego typu prace, jeśli istnieje taka potrzeba, przeprowadzamy wraz z etapem projektowym na podstawie przepisów prawa. Stosujemy odpowiednie farby wysokiej postrzegalności (RAL 3020). Jesteśmy w stanie pomalować maszty, wieże, kominy i inne obiekty wysokie. 

Definicja przeszkody lotniczej

Każdy obiekt o wysokości 50 metrów lub wyższy wymaga uzyskania decyzji zarówno władz cywilnych, jak i wojskowych odnośnie ewentualnego uznania go za przeszkodę lotniczą. Przeszkodę lotniczą może stanowić także niższa budowla, jeżeli położona jest w strefach dolotowych do lotniska.

Oznakowanie dzienne przeszkody lotniczej

Oznakowanie przeszkód lotniczych wykonuje się w sposób wskazujący położenie przeszkód lotniczych, ich ogólny kształt i rozmiary, zapewniający niezakłóconą widoczność przeszkód lotniczych w dzień i w nocy ze statku powietrznego zbliżającego się do przeszkody lotniczej z dowolnego kierunku.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. ogranicza oznakowanie dzienne do graficzno-kolorystycznego. W niektórych przypadkach oprócz pomalowania obiektu w charakterystyczne biało-czerwone pasy lub szachownicę, wymagane jest również zamontowanie świateł przeszkodowych. 

Jeśli przeszkoda lotnicza w wyniku intensywnej operacji słonecznej albo o zmroku lub przy pogorszonej widoczności jest mało widoczna na tle, na którym występuje, ICAO (Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego) zaleca stosowanie oświetlenia przeszkodowego niezależnie od oznakowań graficzno-kolorystycznych.

W normalnych sytuacjach oznakowanie dzienne polega na pomalowaniu kolorowymi pasami lub szachownicami. Pasy i szachownice powinny być na przemian koloru pomarańczowego (lub czerwonego) i białego, przy czym pola narożnikowe i skrajne nie mogą być koloru białego. Układ pasów i pól szachownicy zależy od rodzaju obiektu.

Po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym elektrownie wiatrowe oznakowuje się przez pomalowanie kolorem białym. Maluje się łopaty wirnika, gondolę i 2/3 górnej części konstrukcji wsporczej.

Całą treść rozporządzenia oraz zaktualizowane zasady oznaczania obiektów wysokich znajdziesz tutaj: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021

Malowanie ostrzegawcze wysokich obiektów przez firmę Gravity z Gdyni

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, świadczymy usługi malowania ostrzegawczego różnego rodzaju powierzchni i elementów. Malowanie wykonujemy w miejscach trudno dostępnych – wymagających pracy w dostępie linowym. 

Pracując z doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą alpinistów przemysłowych masz pewność, że zlecona usługa zostanie zrealizowana sprawnie i w pełni profesjonalnie. 

Zawsze doradzimy, zaplanujemy pracę i zrealizujemy każdy projekt do końca. Nasza firma wykonuje rozmaite prace wysokościowe nie tylko na terenie Trójmiasta, ale również w całym kraju.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznie. Znając szczegóły i wymagania danego zlecenia, będziemy w stanie przedstawić dokładną cenę.

e-mail: kontakt@gravity-alpinistyka.pl 

tel: 737 375 679