Kategorie
alpinistyka przemysłowa

Spawanie na wysokości, usługi spawalnicze w firmie Gravity

Spawanie na wysokości należy do najtrudniejszych prac wysokościowych. Bardzo ważne są tutaj m.in. precyzja, dokładność, fachowa wiedza oraz doświadczenie. Nasi alpiniści przemysłowi mają odpowiednie uprawnienia na spawaczy elektrycznych. Każdy z nich posiada wszelkie wymagane szkolenia, badania i uprawnienia, które są niezbędne do wykonywania prac tego typu.


Prace spawalnicze należą do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, dlatego muszą być prowadzone w oparciu o konkretne zasady BHP.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych, należy:

  1. Zabezpieczyć wszystkie łatwo palne materiały oraz łatwopalne konstrukcje pomieszczeń i budynków.
  2. Trzeba brać pod uwagę, jakie prace były wcześniej wykonywane w danym miejscu lub pomieszczeniu. Jeżeli prowadzono prace związane z zastosowaniem łatwopalnych cieczy lub gazów, należy zmierzyć ich zawartość w powietrzu. Jeśli pomiar nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości, można rozpocząć spawanie. W przeciwnym wypadku należy odczekać, aż wynik będzie mniejszy niż 10%.
  3. Podczas prac spawalniczych, przez cały czas należy mieć w dyspozycji sprzęt umożliwiający szybkie zgaszenie pożaru, np. gaśnicę. A po zakończeniu prac spawalniczych, należy koniecznie skontrolować miejsce prac, ale też obszary sąsiadujące.
Spawanie na wysokości

Spawanie metodą MMA 111

Wśród wykorzystywanych przez nas metod spawania jest metoda spawania elektrodą otuloną MMA (111). Metoda Spawania elektrodą otuloną to najstarsza i najbardziej uniwersalna metoda spawania łukowego. Polega ona na tym, że temperatura powstała z łuku elektrycznego, jarzącego się między końcem elektrody otulonej a materiałem spawanym, stapia rdzeń elektrody oraz brzegi łączonych elementów. Stopiony metal wypełnia rowek spawalniczy, tworząc trwałe połączenie w postaci spoiny. Zaletą tej metody jest to, że nie wymaga ona stosowania gazu osłonowego, a co za tym idzie, nie trzeba korzystać z butli gazowych.


Spawanie elektrodą otuloną stosuje się we wszystkich warunkach, dlatego jest najbardziej uniwersalną metodą w całej branży spawalniczej. Używa się jej do spawania konstrukcji stalowych w przemyśle stoczniowym i w większości branż produkcyjnych, w pracach instalacyjnych na budowach, na wysokościach oraz w miejscach o utrudnionym dostępie.

Spawanie metodą MIG (131) / MAG (135)

Inną metodą spawania, którą często używamy, jest spawanie metodą MIG/MAG. Polega ona na spawaniu za pomocą łuku elektrycznego wytwarzanego pomiędzy elektrodą topliwą a spawanym materiałem.

Elektrodą topliwą jest drut podawany w sposób ciągły. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu osłonowego, który różni się w zależności od danej metody. W metodzie MIG jako gaz osłonowy używany jest gaz chemicznie obojętny (np. argon, hel), natomiast w metodzie MAG używany jest gaz chemicznie aktywny (np. dwutlenek węgla).

Metoda MAG jest stosowana do łączenia stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych, natomiast metoda MIG do spawania aluminium, miedzi i innych metali nieżelaznych i ich stopów.

Spawanie metodą MMA 111

Spawanie metodą TIG 141

Spawanie metodą TIG polega na wytwarzaniu łuku elektrycznego za pomocą nietopliwej elektrody wolframowej w osłonie gazu obojętnego. Metoda TIG umożliwia uzyskanie spoiny niezwykle czystej i wysokiej jakości. Spawanie TIG wykorzystuje się między innymi do spawania rur i rurociągów oraz cienkich blach.

Spawanie konstrukcji stalowych — ile to kosztuje?

Wszystko zależy od danej konstrukcji, która ma zostać zespawana oraz od warunków danego zlecenia. Na ostateczny koszt ma również wpływ wymagana dokładność oraz estetyka wykonania, czy wymagane jest zabezpieczenie antykorozyjne (z czym się wiąże przygotowanie powierzchni surowej i po spawaniu).


Dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznie. Znając szczegóły i wymagania danego zlecenia, będziemy w stanie przedstawić dokładną cenę.

Spawanie Gravity Alpinistyka

Zaufaj specjalistom! Wybierz Gravity!

Zajmujemy się spawaniem stali czarnej i nierdzewnej, aluminium i tytanu, ponadto spawamy konstrukcje i rurociągi, a także przeprowadzamy prace w pomieszczeniach zamkniętych. Pracujemy zgodnie z wymogami IRATA, która jest najbardziej rygorystyczną międzynarodową instytucją normalizującą zasady bezpieczeństwa i jakości prac wysokościowych z wykorzystaniem dostępu linowego.

Współpracując z nami otrzymasz m.in.:

  • profesjonalne doradztwo,
  • bezpłatną wycenę,
  • gwarancję atrakcyjnej ceny,
  • elastycznie dopasowane rozwiązania,
  • wygodę współpracy z profesjonalnym i sprawdzonym zespołem fachowców.

Masz więcej pytań? Napisz do nas lub zadzwoń:

tel: 737 375 679

e-mail: kontakt@gravity-alpinistyka.pl