Kategorie
alpinistyka przemysłowa

Zasady bezpiecznej pracy w alpinistyce przemysłowej

Polskie prawo definiuje wszelkie prace wykonywane na wysokości jako szczególnie niebezpieczne. Z tego powodu w branży alpinistycznej stosowane są specjalne przepisy BHP, które określają m.in. obligatoryjne wyposażenie oraz sposób szkolenia i postępowania w sytuacjach krytycznych.

Prace na wysokości a przyczyny wypadków

Przyczyna 60,8% (2019 r.) wypadków to według GUS nieprawidłowe zachowanie się pracowników, na drugim miejscu jest „niewłaściwy stan czynnika technicznego” oraz zła organizacja pracy. Dominującą grupą wydarzeń powodujących urazy, według terminologii GUS, jest zderzenie z nieruchomym obiektem lub uderzenie w taki obiekt (co należy interpretować m.in. jako upadek z wysokości). Dlatego podczas różnego rodzaju prac wykonywanych na wysokości, muszą być zachowane wyjątkowe środki ostrożności z uwagi na duży stopień zagrożenia zdrowia i życia.

Zasady bezpiecznej pracy na wysokości

Aby bezpiecznie organizować i wykonywać prace na wysokości technikami dostępu liniowego, należy przestrzegać wielu zasad. Poniżej wypisaliśmy najważniejsze punkty.

1. Prace wysokościowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwóch alpinistów. Jest to bardzo ważna zasada, której należy bezwzględnie przestrzegać, ponieważ w sytuacji kryzysowej, drugi alpinista może udzielić niezbędnej pomocy osobie poszkodowanej oraz wezwać pomoc.

2. Przed przystąpieniem do prac alpinistycznych należy dokonać oceny ryzyka i zastosować wszelkie środki, które te ryzyko zmniejszą bądź wyeliminują.

3. Każdy alpinista przemysłowy powinien odbyć przeszkolenie z dostępu linowego, uwzględniające procedury auto ratownictwa. Oprócz tego alpinista musi posiadać aktualne szkolenie BHP oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3m.

Profesjonalny sprzęt do prac wysokościowych

4. W pracy na wysokości bardzo ważny jest sprzęt, który chroni alpinistę przed upadkiem. Należy używać tylko sprzętu zgodnego z polskimi normami dotyczącymi sprzętu do pracy na wysokości. Stosowany sprzęt powinien umożliwiać ewakuację alpinisty w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa. Warto w tym punkcie podkreślić, że stosowanie sprzętu sportowego do prac wysokościowych jest niedozwolone oraz niezgodne z prawem. Sprzęt do prac na wysokości musi znosić znacznie większe obciążenia niż zwykły sprzęt do wspinaczki górskiej.

5. Używany sprzęt powinien być regularnie kontrolowany, przeglądany i konserwowany przez osobę kompetentną. Każdy użytkownik powinien dokonywać oględzin przed każdorazowym użyciem sprzętu, a w przypadkach określonych przez producenta nie rzadziej niż raz na rok przez osobę kompetentną.

6. Praca powinna być wykonywana z użyciem, co najmniej dwóch lin. Liny roboczej — jako drogi wejścia/zejścia i podtrzymującej. Liny asekuracyjnej — jako ubezpieczającej w przypadku uszkodzenia liny roboczej. Lina asekuracyjna musi być wyposażona w urządzenie samozaciskowe podążające za ruchami alpinisty. Warto również dodać, że wszystkie narzędzia i akcesoria używane przez alpinistę muszą być odpowiednio przytwierdzone do niego i zabezpieczone przed upuszczeniem.

7. Każde miejsce, gdzie wykonywane są prace, powinno być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych oraz powinna zostać wygrodzona strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadającymi przedmiotami.

Pogoda też ma znaczenie.

8. Prace alpinistyczne należy wykonywać tylko wtedy, gdy warunki pogodowe nie zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników.

Prace na wysokościach, podobnie jak inne aktywności obarczone wysokim ryzykiem, powinny być wykonywane wyłączne przez osoby wykwalifikowane oraz świadome niebezpieczeństwa. W tym przypadku najważniejsze jest odpowiednie przeszkolenie i niezawodny sprzęt.

Gravity Alpinistyka Przemysłowa to grupa zawodowych alpinistów przemysłowych. Jako doświadczeni profesjonaliści, od wielu lat świadczymy specjalistyczne prace wysokościowe. Mamy bogate doświadczenie w tej branży. Bardzo poważnie podchodzimy do zasad BHP oraz posiadamy międzynarodowe uprawnienia do wykonywania prac na wysokości.

Szczegóły naszej oferty znajdziesz poniżej. Wystarczy kliknąć link 🙂

Zobacz ofertę usług na wysokości

Jeśli masz pytania odnośnie naszej pracy na wysokości lub chcesz otrzymać darmową wycenę, lub porozmawiać z nami o Twoim zleceniu, napisz do nas na adres: kontakt@gravity-alpinistyka.pl lub zadzwoń: tel.: 737 375 679.